banner
tieng viet     english
facebook

Xây dựng - Bất động sản

Khu kinh tế Nghi Sơn: Bổ sung nhà máy nước sạch hồ Quế Sơn

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc bổ sung Nhà máy nước sạch tại hồ Quế Sơn, xã Mai Lâm vào Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá nhu cầu, khả năng cấp nước; thống nhất đề xuất giải pháp cấp nước nhằm đáp ứng tiến độ, nhu cầu cấp nước cho các dự án vận hành vào năm 2017 và các dự án đang triển khai tại KKT Nghi Sơn; đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2016.

Hiện KKT Nghi Sơn đã mở rộng diện tích lên 106 nghìn héc-ta (gấp 5-6 lần so với ban đầu). Dự kiến, hết năm 2016 các dự án tại KKT Nghi Sơn cần 45 nghìn m3 nước sạch/ngđ, trong khi đó các hệ thống cấp nước hiện có của tỉnh Thanh Hóa không có khả năng đáp ứng nhu cầu của các dự án.

Theo baoxaydung